اقامت و مهاجرت

مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت ۲۰۲۲ (شرایط، هزینه، روش ها)
مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت ۲۰۲۲ (شرایط، هزینه، روش ها)

در این مطلب از پارسیس شما را با شرایط و هزینه های مهاجرت به کانادا و روش های اقامت کانادا در سال ۲۰۲ ...

اقامت انگلیس از طریق کار
اقامت انگلیس از طریق کار

در این مطلب از سایت پارسیس به معرفی اخذ اقامت انگلیس از طریق کار خواهیم پرداخت و شما را با شرایط و ه ...

اقامت انگلیس از طریق خرید ملک ؛ شرایط خرید ملک در انگلیس ۲۰۲۲
اقامت انگلیس از طریق خرید ملک ؛ شرایط خرید ملک در انگلیس ۲۰۲۲

در این مطلب از سایت پارسیس به معرفی اخذ اقامت انگلیس از طریق خرید ملک خواهیم پرداخت و شما را با دانس ...

مهاجرت به انگلیس و اخذ اقامت ۲۰۲۲ (شرایط، هزینه، روش ها)
مهاجرت به انگلیس و اخذ اقامت ۲۰۲۲ (شرایط، هزینه، روش ها)

در این مطلب از سایت پارسیس به روش های اخذ اقامت انگلستان خواهیم پرداخت و شما را با دانستنی های مهاجر ...

ثبت شرکت در کانادا ۲۰۲۲ : هزینه ها، مراحل و شرایط
ثبت شرکت در کانادا ۲۰۲۲ : هزینه ها، مراحل و شرایط

در این مقاله از پارسیس شما را با مراحل و شرایط ثبت شرکت در کانادا آشنا می کنیم. جهت مشاوره برای مهاج ...

ثبت شرکت در پرتغال ۲۰۲۲ : هزینه ها، مراحل و شرایط
ثبت شرکت در پرتغال ۲۰۲۲ : هزینه ها، مراحل و شرایط

در این مقاله از پارسیس شما را با مراحل و شرایط ثبت شرکت در پرتغال آشنا می کنیم. جهت مشاوره برای مهاج ...

ثبت شرکت در انگلستان ۲۰۲۲ : هزینه ها، مراحل و شرایط
ثبت شرکت در انگلستان ۲۰۲۲ : هزینه ها، مراحل و شرایط

در این مقاله از پارسیس شما را با مراحل و شرایط ثبت شرکت در انگلستان آشنا می کنیم. جهت مشاوره برای مه ...

ثبت شرکت در اسپانیا ۲۰۲۲ : هزینه ها، مراحل و شرایط
ثبت شرکت در اسپانیا ۲۰۲۲ : هزینه ها، مراحل و شرایط

در این مقاله از پارسیس شما را با مراحل و شرایط ثبت شرکت در اسپانیا آشنا می کنیم. جهت مشاوره برای مها ...

ثبت شرکت در دبی ۲۰۲۲ : هزینه ها، مراحل و شرایط
ثبت شرکت در دبی ۲۰۲۲ : هزینه ها، مراحل و شرایط

در این مقاله از پارسیس شما را با مراحل و شرایط ثبت شرکت در دبی آشنا می کنیم. جهت مشاوره برای مهاجرت ...

اقامت کانادا از طریق خرید ملک ؛ شرایط ۲۰۲۲
اقامت کانادا از طریق خرید ملک ؛ شرایط ۲۰۲۲

در این مطلب از سایت پارسیس به معرفی اخذ اقامت کانادا از طریق خرید ملک خواهیم پرداخت و شما را با دانس ...

ثبت شرکت در یونان ۲۰۲۲ : هزینه ها، مراحل و شرایط
ثبت شرکت در یونان ۲۰۲۲ : هزینه ها، مراحل و شرایط

در این مقاله از پارسیس شما را با مراحل و شرایط ثبت شرکت در یونان آشنا می کنیم. جهت مشاوره برای مهاجر ...

اقامت فرانسه از طریق کار
اقامت فرانسه از طریق کار

اخذ اقامت فرانسه از طریق کار چه روندی دارد؟ بازار کار فرانسه به چه مشاغلی نیاز دارد؟ سایت پارسیس مها ...