ارائه اطلاعات به روز و موفق

ارائه اطلاعات به روز و موفق

قوانین و مقررات مهاجرتی همواره در حال تغییر و تحول هستند. یک برنامه مهاجرتی اعلامی از سوی کشور ممکن است به دلیل تقاضای زیاد و یا به حد نصاب نرسیدن غیر فعال گردد و یا در حین اجرا دچار تغییر گردد. یک قانون مجلس، ابلاغیه رئیس جمهور و یا بخشنامه اداره مهاجرت تمامی اهداف مهاجرتی شما را تحت تاثیر قرار می دهد، اصل کلیدی آن است که شما همیشه باید در جریان آخرین تحولات برنامه های مهاجرتی کشور مقصد خود قرار بگیرید. موسسه حقوقی و مهاجرتی پارسیس با کمک تیم وکلای خود در نمایندگی های برون مرزی این اطمینان را به شما می دهد که تمامی جزئیات قوانین و مهاجرتی مقصد مورد نظر شما رصد می شود و وضعیت پرونده شما همیشه بروزرسانی می گردد.